درباره ما

شرکت اسقاط خودرو  از سال ۸۹ با بهره گیری از جدید ترین ابزار روز دنیا و برداشت گام برای پیشرفت در صنعت خودرو سازی و لحاظ کردن سن فرسودگی خودروها کار خود را آغاز نموده است و در راستای کم کردن مصرف سوخت بالا بردن امنیت جانی سرنشین و کم کردن خسارت ناشی از فرسودگی خودروهای سبک و سنگین کشور همه ی ما مسئولیم.

فهرست